Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda Körmend

Kezdőlap Bemutatkozás Hírek Névadónkról Óvodánk kívül-belül Kapcsolat

 
ZÖLD ÓVODA
 


 

 
TAGINTÉZMÉNYEINK
 
FOTÓTÁR
 
Alapítványunk
 
Óvodakert

A programról

 
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

 
Bemutatkozás

BEKÖSZÖNTŐ

Örömmel köszöntjük a Kedves Látogatót honlapunkon, bemutatjuk óvodánk szakmai elhivatottságát, hitvallását, nevelőtestületét, a gyermekek nevelését célzó elképzeléseit, néphagyományőrzését, mindennapjait, programjait, ünnepeit! Múltját és jelenét.
Csalogató képsorainkkal felettébb az a szándékunk, hogy jó érzés töltse el Önöket, ha gyermekük neveléséhez optimális intézményt keresnek…
Üdvözöljük!

 

Óvodánk története

1977-ben épült a gyönyörű, 8 méhsejt alapú óvodai csoportszobával rendelkező modern intézmény. Ilyen építmény ezen kívül csak egy található az országban (skandináv terv alapján). Az épület méhsejt alakú sarkos megoldásaival a kisgyermek érzelemvilágához közelít, így alakítva ki egy-egy meghitt játszó részt a nyugodt játékhoz.

Jelenleg 5 csoportszobában fogadjuk a gyermekeket, az üresen maradt termeket kiválóan hasznosítjuk: Logopédiai helyiség, Só-szoba valamint Nevelői szoba-, mely egyben Fejlesztő szoba is (gyermekeink egyéni fejlesztéséhez).
Intézményünk a város legmodernebb óvodája.

A nagymozgások és a mindennapi mozgások ideális színtere a kiválóan felszerelt, tágas tornatermünk, mely nagyobb rendezvények, ünnepek lebonyolítását is lehetővé teszi. Maximálisan ki is használjuk: a napi feladatainkon felül heti rendszerességgel népi gyermekjáték / gyermektánc foglalkozást, gyermekjógát, drámafoglalkozást, nagy csoportosok külön összevont tornáját, szivacskézilabda-edzést is tartanak benne a szakemberek.
Intézményünk a mai napig megkapó, varázsos építmény.
A csoportszobák naposak, világosak, déli fekvésűek, valamennyihez saját mosdó és öltözőszoba tartozik, kifogástalan játékpark biztosítja a gyermekek fejlődését.
Az intézmény rendelkezik só-szobával, fejlesztő-szobával, és a már említett tornateremmel, logopédiai helyiséggel, tágas nevelői szobával és abban megfelelő irodatechnikával (továbbképzések igényes színtere lehet).
Udvara jól felszerelt homokozókkal, mászó-komplexumokkal, melyek folyamatos felújításokra, és cserékre várnak elhasználódásuk függvényében az elkövetkezőkben.
Komoly gondot fordítunk a gyermekek biztonságára, digitális beléptető-rendszer biztosítja a szülők ki-be járását, illetve kóddal közlekednek az óvodánkhoz tartozó dolgozók, idegenek csak csengetéssel tudnak bebocsátást nyerni.
Kérjük, sétáljon körbe nálunk! >> Itt <<

Köszönjük figyelmét!

 

Óvodánk 1990-ben a 3. számú Napköziotthonos Óvoda név helyett:   
a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda nevet vette fel, viseli az óta.
Coreth Mária, a híres körmendi szemorvos  - Boldog Dr. Batthyány - Strattmann László herceg– felesége volt, élete és munkássága méltó alapja annak, hogy óvodánk Őt választotta névadójának.
Gyermekszeretetével, gyermekközpontúságával és emberségével a mai napig példa értékű.

Névadónk munkásságáról, életéről bővebben >> Itt << olvashat.

Video elérhető: ITT 

Batthyány Családról bővebben: --> ITT

"Az orvosok hercege" - Video:--> ITT

2003. szeptember 1-vel óvodánk összevontan működött a város I. számú Óvodájával, a Dienes Lajos Utcai Óvodával, melynek eredményeként feladatköre is bővült: konduktív és logopédiai szakszolgálattal.

Intézményünkben a fent említett időpont óta alapítványunk ad biztos anyagi hátteret kisebb – nagyobb beruházásainknak: Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda Millenniumi Alapítványa a Gyermekekért név alatt működik hivatalosan, mellette a Szülői Közösség (SZK) segíti az óvodapedagógusok munkáját, tesz meg mindent az odajáró gyermekek mindennapjainak szebbé - jobbá tételéhez.

Megköszönjük személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlását Alapítványunk számára, melyet a következő adószámra küldhetnek a továbbiakban is:

Alapítvány Adószáma: 18891515-1-18

Cégek, vállalkozások, magánszemélyek anyagi támogatásait a következő bankszámlaszámra való utalással tehetik meg:

Alapítványunk bankszámlaszáma: 72100275-11087663
Köszönjük segítségüket!

 

Részesei voltunk 2009-2015-ig a TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0107 Pályázatnak egyedüli óvodaként Körmenden, a Kölcsey Utcai Általános Iskolával egyetemben.
Elnevezése: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kompetencia alapú oktatásának fejlesztése.
Cél: A HH (Hátrányos Helyzetű) és az SNI (Sajátos Nevelési Igényű) gyermekek esélyegyenlőségének javítása.
A program sok mindenben gazdagította óvodánkat, nevelőtestületünket!

2016. szeptember 1-vel fenntartóként a Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás összevont intézményrendszert hozott létre, melynek központi, székhelyintézménye óvodánk lett.
Főigazgató: 
Kőházyné Fasching Anikó
Intézményegység-vezető helyettes: Berzai Gyöngyi


Neve: Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde
Címe: 9900 Körmend, Bartók B. utca 9.

Intézményegységei:
1. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és tagóvodái
2. Bölcsőde

Részletezve a hozzánk tartozó tagintézmények:
1. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Mátyás Király Utcai Tagóvodája
2. 
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Molnaszecsődi Tagóvodája

Valamint telephelyeink:
3. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Horvátnádaljai Tagóvodája
4. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Körmendi Bóbita Bölcsőde

Pedagógiai munkánk alapja az általunk megfogalmazott Pedagógiai Programunk, mely alapjául szolgál az óvodánkban működő nevelési elveknek, céloknak, elvárásoknak, feladatoknak, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára (ONOAP) épülő pedagógiai dokumentum.
További dokumentumainkról Itt
olvashat bővebben.

Mottónk:   „Ép testben, ép lélek!”   
 

E szerint kiemelt nevelési területeink az egészséges életmód alakítása, a mozgás, az érzelmi, erkölcsi nevelés és szocializáció, az értelmi nevelés, valamint az anyanyelvi nevelés megvalósítása.

Arra törekszünk, hogy az érzelmi biztonság burkában biztosítsuk az egészséges személyiség fejlődést, kapjon hangsúlyt a lelki gondozás és szocializáció. Az élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek maga is elfogadóvá, befogadóvá válik.
Magabiztos, önálló, alkalmazkodni képes, kreatív, gazdag érzelemvilággal, fejlett kognitív funkciókkal rendelkező testi-lelki harmóniában élő boldog gyermekeket szeretnénk nevelni.

“ Milyen embert is akarunk formálni?
A válasz egyszerű: egészséges testű,
akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész,
szép célokért hevülő és áldozó embereket,
akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren,
akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal,
akik megértik a dolgok összefüggéseit,
akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek,
amely csak a kölcsönösségen,
méltányosságon és jóakaraton épülhet.”
(Szent-Györgyi Albert)  

 

Honlapunk kizárólag a székhelyintézménybe (Bartóki oviba) járó gyermekek információs oldala.
Az ismertetett adatok erre az intézményre vonatkoznak.

Nevelőtestületünk magasan képzett (Bartóki óvoda kollektívája), valamennyi óvodapedagógus kolléganő Főiskolai Óvodapedagógusi oklevéllel rendelkezik
(8 fő), többen közülük szakirányú továbbképzéseken további főiskolai okleveleket szereztek: 1 fő Gyógypedagógiai óvodapedagógus, 1 fő Fejlesztőpedagógus óvodapedagógus, 1 fő Drámapedagógus óvodapedagógus, 1 fő Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgával rendelkezik. 1 fő Gyermek- és ifjúsági tanácsadó, 1 fő Szociális munkás 
  Itt

Az óvodapedagógusok napi munkáját szakképzett dajkák (5 fő), és 4 fő Pedagógiai asszisztens segíti.
Naprakész tudással rendelkezünk a különleges bánásmódot igénylő  gyermekekhez: a Beilleszkedési, Tanulási, Magatartási Nehézséggel (BTMN) küzdő, a Sajátos Nevelési Igényű (SNI), valamint a Tehetséges  gyermekek nevelésében, fejlesztésében.
Külön odafigyelünk a tehetségek felkarolására!
Tehetségeinkkel pályázatokon veszünk részt, érünk el szép sikereket!

Kívánatosnak tartjuk, hogy az együtt dolgozó óvodapedagógusok speciális szakmai ismeretei, beállítódása és irányultsága harmonikusan egészítsék ki egymást, így a gyermekek számára színesebben, élményszerűbben tudjuk a kultúrát közvetíteni.

1996-ban intézményünk óvodapedagógusaiból alakult meg a Bóbita bábcsoport, mely a hosszú évek alatt művészi csoporttá tudott fejlődni. Számos rangos elismerést begyűjtött előadásaival, és gyakorta örvendeztette meg városunk és környéke gyermekeit különféle rendezvények keretében.
Ma az intézményünk falain belül tevékenykedik nagyobb ünnepeinken a gyermekek örömére.

A szomszédságunkban működő Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézménye (korábban Nevelési Tanácsadó) speciális pedagógiai szolgáltatásaival problémák esetén hatékonyan segíti munkánkat a gyermekek nevelésében.


„Mi a gyermekszeretettel nem elégszünk meg. Hirdetjük, hogy szeresd és ismerd meg a gyermeket. Ismerd meg, hogy igazabban szerethessed, hogy mélyebben védelmezhessed, s jobban nevelhessed..”         (Nagy László)
 

Színes kulturális programokkal, néphagyományok őrzésével, a magyar paraszti kultúrával való megismertetéssel, magyarságtudat kialakításával, élményekkel teli kirándulásokkal, családi programokkal várjuk a hozzánk járó gyermekeket és családjukat, megelégedettségüket kívánva.

Mindennapjainkról Itt tájékozódhat bővebben.

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat Körmend város egész területéről és  környékéről!

 

"A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze: nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen!"        ( Hermann Aliz)
 

 

Üdvözlettel:   

 

Kőházyné Fasching Anikó
Főigazgató
és az óvoda Nevelőtestülete


 


Körmend, 2020. szeptember 1.

 
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Olvasnivaló
 
Kompetencia
 
Különös közzétételi lista
 
Számláló
Indulás: 2006-10-17
 
Alapítványunk számlaszáma: 72100275-11087663. Köszönjük segítségét a gyermekek nevében!

 

 

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.